LUNDI 

8H15 Pilates 

9H Vinyasa yoga 

17H Pilates 

18H Ashtanga yoga 

 

Mardi  

12H15 Pilates

 

Mercredi

8H15 Pilates 

9H Vinyasa yoga

16H Swissball

 17H Vinyasa yoga 

JEUDI 

8H15 Yin Yang yoga

12H15 Crosstraining

17h Vinyasa yoga 

18h15 Yin yoga

VENDREDI

8H15 Vinyasa Yoga 

SAMEDI

7H30 Asthanga yoga